Viktigt med ledarskapsutbildning

b2-1Ledarskap innebär ansvar. Dels har man en viktig roll i företaget och är till stor del ansvarig för produktionen på ens egen avdelning, och dels har man ett ansvar för de anställda och deras välmående. Som ledare är det oerhört viktigt att vara lyhörd och visa respekt, samtidigt som man måste kunna säga ifrån när något inte står rätt till. Att vara både bestämd och empatisk kan vara svårt och därför är ledarskapsutbildningar viktiga element. På sådana utbildningar får man lära sig hur man bör bemöta sina kollegor, hur man hanterar eventuella kriser och hur man är en uppmuntrande och positiv influens på arbetsplatsen.

Konsten att dela ut kritik

Om man arbetar med projekt händer det ofta att man måste kritisera någons arbete, vilket aldrig är lätt att göra. Man vill ju inte såra någons känslor, men samtidigt är det viktigt att arbetet blir utfört på ett noggrant och professionellt sätt, så kritik går inte att komma ifrån.

En vanlig strategi är att inte bara komma med negativ kritik utan också lyfta fram det positiva. Det finns ju alltid någonting positivt i ett arbete, och det är lämpligt att börja med att kommentera detta. Till exempel kanske en anställd är väldigt bra på att utforma sina rapporter, även om själva innehållet kunde vara bättre. Man bör också alltid avsluta samtalet med den anställde på ett positivt sätt, så att han eller hon inte bara tänker på den negativa kritiken som framfördes.

Krishantering

Ibland sker kriser i och utanför arbetsmiljön. Kanske har någon anställd avlidit eller blivit svårt sjuk, eller så är det en utomstående traumatisk händelse som grov brottslighet eller dödlig olycka som gör att en kris uppstår. Då är det av yttersta vikt att man har en kurs i krishantering i bagaget, så att man kan stötta de anställda och se till att de mår så bra som möjligt under den prövande tiden.