Olika typer av ledarskapsutbildningar

group-of-men-in-business-suits-smilingDet finns hundratals ledarskapsutbildningar att välja mellan i Sverige och det kan vara svårt att hitta rätt i djungeln. Generellt gäller dock att de flesta utbildningarna faller under någon av följande kategorier:

  • Ny i ledarrollen
  • Konflikthantering
  • Projektplanering
  • Strategiskt tänkande

Har man gått en kurs som faller under dessa kategorier kan man nog kalla sig för en kunnig ledare, och förhoppningsvis känner man att man fått den kunskap och självförtroende som behövs i ledarrollen.

Ny i ledarrollen

Kurser som faller under den här kategorin innebär att man får en slags grundutbildning i att vara ledare. De riktar sig till personer som inte har tidigare erfarenhet av rollen och som behöver lära sig allt det grundläggande utan att gå in på detaljer. En kurs för nya ledare är en bra början om man precis fått i uppdrag att leda en större eller mindre grupp.

Konflikthantering

På arbetsplatsen är det oundvikligt att konflikter uppkommer. Det gäller speciellt vid krävande situationer som nyanställningar, nedskärningar eller ovanligt stor arbetsbörda. Genom att ta en kurs i konflikthantering lär man sig att hantera svåra situationer och lösa problematik på ett så bra sätt som möjligt. Konflikthantering är en grundläggande färdighet för den seriöse ledaren och bör därför vara en av de första ledarskapsutbildningar man väljer att gå.

Projektplanering

Många arbetsuppgifter består av stora och små projekt. En del är långsiktiga, medan andra projekt har snäv deadline och snabbt måste avklaras. Med en ledarskapsutbildning som fokuserar på projektplanering får man chansen att lära sig hur man ska planera projekt och fördela arbetsuppgifterna. Man lär sig också tidshantering och hur man får hela gruppen delaktig i planerandet och utförandet.

Strategiskt tänkande

Som arbetsplatsledare har man mål man måste nå upp till, till exempel i form av ökade intäkter eller utformandet av nya koncept. Tar man en kurs i strategiskt tänkande får man lära sig hur man lägger upp hållbara och effektiva strategier för alla mål och delmål. Det leder till att man blir effektivare på jobbet och tydliga instruktioner leder också till mindre stress såväl för ledaren som för kollegorna.