Ledaren gör gruppen

care-group-leaderOfta säger man att det krävs en bra ledare i en grupp, men varför? Egentligen är det inte så konstigt; om inte ledaren är stabil och tydlig i sitt ledarskap, kan individer i gruppen lätt dra iväg åt olika håll om inget specifikt sagts om vad, hur och när man arbetar med till exempel ett projekt.

Tittar man på skolan, som ofta är på tapeten i media nuförtiden, talas det om hur viktig läraren är för att eleverna ska lyckas. Detta är väldigt sant men det är lika sant att lärargruppen behöver en väldigt bra rektor som har den pedagogiska utvecklingen av verksamheten i fokus och inte bara tittar på lokaler, löner och försöker spara in. Hur bra lärarna än är, krävs det ett stadigt ledarskap som ser till att man drar åt samma håll. Detta gäller speciellt i en så komplex bransch som skolan.

Motsatt kan man tänka på en grupp som haft ett svagt ledarskap. Här brukar moralen sjunka, dvs att de anställda inte känner något större ansvar för verksamheten och heller ingen större lojalitet eftersom deras chef inte heller verkar engagera sig. Om man har en chef som alltid smiter iväg tidigare på eftermiddagen trots att denne har arbetstid kvar, vill vissa ur personalen göra likadant. Det är på sådana arbetsplatser det ofta finns vikarier och personalen stannar inte så länge. Då hinner man inte bygga upp ett bra arbetsklimat. Den ordinarie personal som trots allt arbetat där länge får dra ett tungt lass med att lära upp nykomlingar hela tiden.

Ledare som uppmuntrar sin personal, tränare som drivs av engagemang för sitt lag eller förskolläraren som visar barnen att denne verkligen gillar att träffa barnen varje dag, kommer lyckas så mycket bättre med att få ihop gruppen än en ledare som visar ointresse och inte har några visioner utan tar dagen som den kommer.